top of page
326A5895.jpg

UTBILDNINGAR

Vi kan alltid lära oss mer. Jag har många års erfarenhet av att möta kursdeltagare och tycker att det är lika roligt att hålla grundkurser för de som är nya inom området som det är att hålla avancerade workshops för erfarna inom området.   

Lön är ett stort område och mina kurser finns till för dem som vill stärka upp sina kunskaper inom t ex lönesättning, lönekartläggning, medarbetarsamtal och strategisk lönepolitik. Jag träffar vanligtvis chefer, VD:ar och HR, både nya och erfarna, men vänder mig också till auktoriserade lönekonsulter, ekonomiansvariga och fackliga representanter. Det händer också att jag håller storföreläsningar för t ex medarbetare i en kommun som behöver få ökad kunskap om hur de kan påverka sin egen lön.

 

Anmäl dig, och eventuella kollegor till en öppen kurs, eller låt mig skräddarsy ett upplägg så det passar ert behov perfekt. Jag anpassar innehållet för den verksamhet ni bedriver och de behov ni har. Välj också mellan digital och fysisk form. Saknas det kursdatum, skicka en intresseanmälan.  

Business Meeting

STRATEGISK LÖNEPOLITIK FÖR LÖNESPECIALISTER

Lönespecialister blir alltmer av experter inom löneområdet. Det innebär att de i framtiden inte bara måste ha god kunskap inom avtal, löneberäkning, ekonomi och lönesystem utan också Strategisk lönepolitik. Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området och bli ett bollplank till chefer och ledningsgrupper i strategiska frågor kring lönesättning.

2 dagar, pris 9 950 kr/deltagare

ATT LEDA EN LÖNEÖVERSYN, STEG FÖR STEG

Är du ny som förhandlingschef eller vill lära dig mer om hur man leder en löneöversyn i små, medelstora eller stora organisationer? På denna praktiska kurs går vi igenom din roll och alla steg i arbetet. Målet är att du ska bli trygg i att leda arbetet och kunna ansvara för löneöversynen och kommunikationen med chefer och ledning, fackliga organisationer, HR och medarbetare. 

1 dag, pris 5 950 kr/deltagare

MÅLBASERAD LÖNESÄTTNING

Några av de viktigaste uppgifterna en chef har är att formulera mål, bedöma måluppfyllelse och sätta lön på sina medarbetare. Denna kurs riktar sig till chefer som vill lära sig mer om lönesättning och hur lönen kan användas som ett utvecklings-verktyg. Vi går igenom  skillnaderna i att sätta, syna och se över löner och vilket ansvar chefer har i de olika momenten. 

1 dag, pris 5 950 kr/deltagare

MEDARBETARSAMTAL MED SAMTALSMETODIK

För att individuell och differentierad lönesättning som modell ska få legitimitet krävs en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Man kan säga att medarbetarsamtalet är huvudarenan för att skapa denna dialog. Vi går i denna kurs igenom vad ett medarbetarsamtal är och hur det genomförs på bästa sätt. Kursen innehållet mycket praktiska övningar. 

1 dag, pris 5 950 kr/deltagare

LÖNEKARTLÄGGNING

Alla arbetsgivare har enligt diskrimineringslagstiftningen en skyldighet att göra lönekartläggningar varje år för att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen. I denna kurs gör vi tillsammans en lönekartläggning utifrån ett fiktivt företag. 

1 dag, pris 5 950 kr/deltagare

326A6035.jpg

JAG SPECIALANPASSAR KURSER EFTER ERT BEHOV!

Kontakta mig så gör vi tillsammans en behovsanalys. Därefter tar jag fram offert med förslag till utbildningsupplägg. Garanterat svar inom 48 h.

Tack för ditt intresse!

bottom of page