top of page

OM FRIDA

Som personalvetare kan jag inte annat än att fascineras av lön. De flesta arbetar trots allt för att kunna försörja sig.

Trots att vi i Sverige generellt sätt är försiktiga med att prata lön har de flesta människor jag träffar åsikter om vad som är hög lön och låg lön, rätt lön och fel lön och rättvis och orättvis lön.  Ja, alla har en relation till lön på något sätt och det händer då och då att jag i föreläsningar får bryta i diskussioner när tyckanden tar överhand. Jag tar nämligen avstamp i lag, avtal och forskning och undviker subjektiva åsikter, flugor och politiska ställningstaganden. 

 

Samtidigt kan man inte komma ifrån att lönesättning till stor del är subjektivt. Som chef befinner man sig i en maktposition då man förväntas utvärdera prestation, sätta lön och på så vis påverka andra människors levnadsvillkor. För att uppnå en känsla av lönerättvisa hos medarbetarna och skapa tillförlitlighet, lojalitet och engagemang bör därför graden av subjektivitet minimeras. 


Jag uppskattar dock när kursdeltagare och kunder delar med sig av egna erfarenheter, lärdomar eller konkreta exempel och jag har en metodik som bygger på att deltagarna får observera, reflektera och träna genom erfarenhetsutbyte och övningar i kombination med föreläsning. Det brukar både bli bäst och roligast så.

Den i särklass vanligaste frågan jag får är om arbetsgivare får sätta vilken lön de vill i Sverige? Svaret är kort och gott nej. Vi har EU-direktiv, lagar och avtal att förhålla oss till som begränsar arbetsgivares handlingsutrymme. Men efter hänsyn till det finns oändliga möjligheter att använda både monetära och icke-monetära belöningar för att skapa relation med medarbetarna och få dem att vilja vara med och utveckla organisationen.  

Arbetsmarknaden är i konstant förändring och jag tror att vi behöver utforma lönestrategi 2.0 så den står i paritet med vår tids behov. Den decentraliserade lönebildning vi har i Sverige idag är en möjliggörare för arbetsgivare att skapa en lönepolitik som överensstämmer med de unika utmaningar, behov och förutsättningar de själva har. 

Det gäller dock att skruva på rätt skruvar. Lön är en komplex arbetsgivarfråga som löper högt och lågt genom flera olika vetenskapliga discipliner - juridik, ekonomi, sociologi, pedagogik och psykologi - och det gäller att veta vad man som arbetsgivare kan göra, får göra och bör göra när det kommer till lönesättning. 

Jag har sedan 2010 utbildat ca 7 000 chefer men också HR, auktoriserade lönekonsulter, ekonomiansvariga och fackliga representanter och jag arbetar kontinuerligt med arbetsvärderingar och lönekartläggningar, mål och lönekriterier och belöningssystem. Nuförtiden får jag sällan frågor jag aldrig tidigare fått; jag har hört och sett det mesta. Vill du ha inspiration, kunskap, process- eller projektledning eller bara ett gott samtal får du gärna kontakta mig.  

Vi hörs!

Signatur_Frida.png
Frida-fri-ny.png

MEDIA

Alla gillar att prata lön.

Inte bara du och jag. Och det finns mycket att säga.

Det händer mycket i samhället som påverkar utvecklingen inom löneområdet. Toppen på isberget är naturligtvis nya EU-direktiv, lagstiftning, avtalsförhandlingar och forskning men sätter vi på oss cyklopet och blickar under ytan kan vi också se strukturella förändringar i vårt sätt att arbeta, våra värderingar och behov.

Globalisering och digitalisering har fört oss närmare varandra och antalet digitala nomader har vuxit lavinartat. Produktionen och tillverkningen har blivit alltmer uppfinningsrik och konkurrensen om arbetskraften har hårdnat. Lojalitet och guldklockor är förlegade och kanske inte ens eftersträvansvärt längre. Arbetskraften rör på sig som aldrig förr och för att få en medarbetare att ens stanna i sju år behöver vi aktivera alla klistereffekter som finns på repertoaren. Vi har lämnat lönekriterier av typen antal producerade enheter till förmån för förmåga att nå ut genom bruset. Tillitsreformen och agila arbetssätt ställer andra krav på medledarskap och dialog idag och gör att chefer frigörs till att göra det de gör bäst - arbeta strategiskt, peka ut riktning och fatta beslut. Arbetskraften är alltmer välutbildad, professionell och vet oftast sitt värde - och de drar sig inte för att berätta det. Samtidigt vittnar chefer med hög andel medarbetare från andra kulturer om krocken de upplever när deras medarbetare är ovana vid att ta ansvar för arbetets utformning. Sist men inte minst har vi FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi är duktiga i Sverige men behöver bli ännu bättre på att motverka fattigdom, öka kvinnors egenmakt och betala likvärdig lön för lika arbete.    

Det händer att jag blir intervjuad om allt detta, och också om annat, och då lägger jag upp innehållet här. Om jag kommer ihåg det.

bottom of page