top of page
326A6077.jpg

OM UTBILDNINGEN

MEDARBETARSAMTAL MED SAMTALSMETODIK

Trots att kommunikation och samtal vanligtvis utgör en betydande del av en chefs vardag finns det sällan tid för chefer att öva sig på att bli goda samtalsledare. Inom idrottsvärlden brukar man säga att idrottarna tränar 90% av tiden och tävlar 10%, inom arbetslivet är det oftast tvärtom. På denna kurs får cheferna en träningsdag i samtalsmetodik genom att varva teori, observation, reflektion och träning. 

 

Vi ägnar förmiddagen åt att fokusera på vad ett medarbetarsamtal är och kopplingen mellan samtal och lön, och eftermiddagen åt att prata om hur ett medarbetarsamtal genomförs på bästa sätt. Vi använder oss av föreläsning samt rollspel, erfarenhetsutbyten och andra praktiska övningar.

OM KURSEN

  • Definitionen av medarbetarsamtal

  • Mål och lönekriterier

  • Delaktighet genom dialog

  • Feedback

  • Bedömningsfällor och fallgropar

  • Samtalets uppbyggnad

  • Verktyg för att utveckla medarbetare

  • Grundläggande samtalsmetodik

  • Konsten att lyssna aktivt

MÅLGRUPP

Chefer med personalansvar 

KURSLÄNGD

1 dag, klockan 09.00-16.00

GÖTEBORG 2023

STOCKHOLM 2023

PRIS: 5 950:-

bottom of page