top of page
326A6422.jpg

TJÄNSTER

Jag är specialiserad på att sätta, syna och se över löner och har gjort det i mängder av olika branscher sedan 2010

Lön består av flera olika delar. Jag arbetar med att sätta, syna och se över löner. I praktiken innebär det att jag vet hur man ska tänka för att hitta rätt lönenivå vid nyanställning, hur man genomför lönekartläggningar enligt lagstiftningens krav och hur man genomför en löneöversyn.

 

Det är viktigt att särskilja de olika delarna från varandra. Vid nyanställning vet man vad medarbetaren ska utföra för arbete men inte hur arbetet kommer att utföras. Vi behöver därför förstå vad arbetet innebär och ha kännedom om marknaden för att kunna prissätta det korrekt. Vid löneöversyn vet man hur arbetet har utförts och betalar för det. Vid lönekartläggning ser man över de löner som har satts och säkerställer att det inte finns några osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen. 

 

Som konsult är jag van vid att sätta mig in i nya branscher, uppdrag och arbeta med olika människor. Min ambition är att verkligen förstå kundens behov, lägga upp en plan för arbetet och driva igenom det.  

Image by Luca Bravo

ARBETSVÄRDERING & LÖNEKARTLÄGGNING

För att förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män måste alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen göra lönekartläggningar varje år. 

Bra föreläsare som på ett avskalat och konstruktivt sätt gav oss verktyg inför lönekartläggningen.

MÅL & LÖNEKRITERIER

Lönekriterier är unika och måste anpassas utifrån de mål varje enskild arbetsgivaren har. Först när det är gjort kan man kommunicera förväntningar om utveckling med medarbetarna.  

Bra upplägg med mycket kompetent och kunnig kursledare!

BYGGA PROCESSER, RUTINER & ÅRSHJUL

Att se över och syna löner är ett ett ständigt pågående arbete. Det är ofta många människor involverade och för att skapa effektivitet och sting i arbetet är det bra att ha tydliga processer. 

Hon var engagerande och mycket kunnig. Hade en otroligt bra känsla för gruppen.

LÖNEMODELLER

Är ni ett nystartat bolag som ska börja sätta lön? Vi arbetar tillsammans fram en smart modell för hur ni kan använda lönen för att belöna, rekrytera och utveckla era medarbetare.

Väldigt bra kurs och en fantastiskt bra föreläsare.

LÖNEÖVERSYN - INTERIM

Arbetshopning, sjukskrivning, eller utdragen rekryterings-process? Ibland kör det helt enkelt ihop sig. Det är klart att löneöversynen ska löpa på ändå så nya löner kan betalas ut i tid. 

Stort tack för all hjälp. För mig är det alldeles uppenbart att vi inte klarat oss utan dig.

TOTAL REWARD

Lön är endast en liten del i arbetsgivarens belöningssystem. Stärk ert arbetsgivarvarumärke genom att presentera ett unikt total reward-paket.  

Mycket bra. Kursledaren var inspirerande.

SAMARBETSPARTNERS

Ta ett kliv in i framtiden tillsammans med mig och mina samarbetspartners

Tiden då man stansade löner och skickade bruna internkuvert är förbi. Dagens lönehandläggare är välutbildade lönekonsulter med god kunskap inom IT, avtal och ekonomi.  Denna grupp växer sig allt starkare och tryggare även inom området strategisk lönekompetens och ambitionen är att också kunna bli ett strategisk bollplank till arbetsgivare. 

Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill fortbilda dig? Jag samarbetar med SRF Konsulterna och flera av mina kurser är validerade av SRF Utbildningsråd och ger dig aktualitetstimmar. 

SRF konsult.png
bottom of page