top of page

TJÄNSTER

TOTAL REWARD

Lön i sig är inte en motivationsfaktor utan en hygienfaktor i arbetet. Därför behöver arbetsgivare ta ett helhetsgrepp om anställningen och se till alla delar som är av värde för medarbetarna. Vi skiljer då på yttre belöningar som t ex lön som behövs för att köpa mat och betala hyra och inre belöningar t ex sådana som tillgodoser psykologiska och sociala behov. Dessa förmåner är också en form av motprestation som ofta glöms bort när man diskuterar lön.

 

Jag hjälper arbetsgivare att utforma ett total reward paket som tar hänsyn till alla delar som kompletterar lönen och samtidigt stärker arbetsgivarens varumärke.

ANNIKA ABRAHAMSSON, ENHETSCHEF FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

MALMÖ STAD

Du fick oss att inse att det egentligen handlar om hur vi ska motivera och behålla medarbetare, ja en hel del om kompetensförsörjning i stort. Du var bästa föreläsaren, trovärdig och lugn, du gav bra exempel och fick oss att tänka och utmana våra arbetssätt. 

 

bottom of page