top of page

TJÄNSTER

MÅL & LÖNEKRITERIER

Vi har anlitat Frida för att se över våra mål- och lönekriterier. Känns verkligen som vi fått till en mer uppgraderad och lättjobbad variant nu. Vi är mycket nöjda med resultatet och samarbetet!

ULRIKA FREDIN, CFO RYBRINKS AB

De flesta lönemodeller, särskilt individuell och differentierad lönesättning, kräver lönekriterier för att minska risken för subjektivitet och godtycklighet vid bedömning av prestation. Många lönekriterier återkommer slentrianmässigt på arbetsmarknaden idag men bra lönekriterier kan inte gå i arv utan måste anpassas till de krav som finns i en speciell organisation vid en specifik tidpunkt. Med hjälp av lönekriterier kan en arbetsgivare tydliggöra förväntningar på beteende och arbetsinsatser.

 

Jag hjälper arbetsgivare att arbeta fram lönekriterier utifrån de mål som formulerats. Vanligtvis brukar jag göra detta tillsammans med ledningsgrupp, och ibland även tillsammans med fackliga representanter.

 

Kombinera gärna denna med utbildning i Mål och Lönekriterier.

 

bottom of page