top of page
326A5862.jpg

OM UTBILDNINGEN

STRATEGISK LÖNEPOLITIK FÖR LÖNESPECIALISTER

Lönespecialister blir allt mer av experter inom löneområdet. Det innebär att de i framtiden behöver ha god kunskap inom strategisk lönepolitik för att förstå hur löner sätts och justeras. Syftet med kursen är att stärka lönespecialisternas kompetens så att de kan ta en aktiv roll i det strategiska arbetet och vara ett stöd till VD, och chefer, särskilt i de organisationer som inte har intern HR-kompetens. 

Är du auktoriserad lönekonsult hos SRF? Denna kurs ger 11 aktualitetstimmar hos SRF.  

OM KURSEN

Innehåll

 • Vad är lön?

 • Prissättning av arbete

 • En fungerande lönebildning

 • Arbetsmarknadens parter

 • Avtalskonstruktioner

 • Lönetransparens

 • Att välja lönemodell

 • Individuell och differentierad lön

 • Mål och lönekriterier

 • Bedömning

 • Styrdokument

 •  Att genomföra en löneöversyn

 • Din roll som lönespecialist

MÅLGRUPP

Lönespecialister men också HR-specialister, ekonomiansvariga eller VD:ar i mindre bolag.

KURSLÄNGD

2 dagar, klockan 09.00-16.00

GÖTEBORG 2022

STOCKHOLM XX/X

PRIS: 9 950:-

bottom of page