top of page
326A5986.jpg

OM UTBILDNINGEN

MÅLBASERAD LÖNESÄTTNING

De flesta arbetsgivare tillämpar idag individuell och differentierad lön. Denna lönemodell bygger på en decentraliserad lönebildning där arbetsgivaren har stora möjligheter att påverka lönebildningen. En förutsättning för att denna lönemodell ska fungera är emellertid att cheferna förstår sina roller fullt ut  och vet hur de ska sätta mål, utvärdera måluppfyllelse och sätta lön på sina medarbetare. Målet med denna kurs är att chefer ska bli trygga i sin arbetsgivarroll och förstå hur de ska tillämpa individuell och differentierad lönesättning i praktiken.

OM KURSEN

  • En ny tids arbetsmarknad växer fram

  • Lönens beståndsdelar

  • Individuell och differentierad lön

  • Individuella mål och kriterier

  • Bedöma och utvärdera måluppfyllelse

  • Att skapa en kontinuerlig dialog

  • Rättvis lön

  • Lön ur ett hållbarhetsperspektiv

  • Hygien- respektive motivationsfaktorer

  • Klistra med annat än lön 

MÅLGRUPP

Chefer med personalansvar. 

KURSLÄNGD

1 dag, klockan 09.00-16.00

GÖTEBORG 2023

STOCKHOLM 2023

PRIS: 5 950:-

bottom of page