top of page
326A6344.jpg

TJÄNSTER

LÖNEMODELLER

Vi ville lära oss mer om hur vi kan koppla löneutvecklingen bland medarbetarna till företagets övergripande mål. Bra konkreta exempel på hur man implementerar arbetssättet med löneutveckling i den vardagliga verksamheten

AGNETA MAGNUSSON, VD/ägare Din samarbetspartner i Malmfälten AB

Är ni ett nystartat bolag eller vill ni ta ett nytag om er lönemodell? En organisations lönemodell är en del av ert strategiska HR-arbete och syftar till att förstärka den inriktning organisationen behöver ha framåt för att utvecklas när det gäller att belöna prestationer och rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Jag hjälper er att ta fram en lönemodell som stödjer den utveckling ni vill se i bolaget och samtidigt säkerställer att den följer de lagar och eventuella avtal som finns.

bottom of page