top of page
326A6130.jpg

OM UTBILDNINGEN

LÖNEKARTLÄGGNING

Arbetsgivare har, enligt diskrimineringslagen, ett ansvar att bedriva aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet. Det innebär bl a att alla arbetsgivare årligen ska göra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. På denna kurs går vi igenom hur man gör en lönekartläggning, steg för steg men vi diskuterar också varför kvinnor och män har olika lön och hur arbetsgivare kan arbeta för lika villkor i arbetslivet. Du får med dig många tips och trix under dagen!

 

Kursen är allmän och inte knuten till en specifik systemleverantör.   

OM KURSEN

  • Vad säger lagstiftningen?

  • Vad är lön?

  • Varför har män och kvinnor olika lön?

  • Lönekartläggning, steg för steg

  • Dokumentation

  • Hur kan vi arbeta för lika villkor i arbetslivet?

MÅLGRUPP

HR-specialister men också lönespecialister, förhandlingsansvariga, ekonomiansvariga eller VD:ar i mindre bolag.

KURSLÄNGD

1 dag, klockan 09.00-16.00 

GÖTEBORG XX/X

STOCKHOLM XX/X

PRIS: 5 950:-

bottom of page