top of page
326A6417.jpg

TJÄNSTER

LÖNEÖVERSYN - INTERIM

Stort tack för all hjälp. För mig är det alldeles uppenbart att vi inte klarat oss utan dig. 

PELLE PELLBY, F D HR-CHEF MARKS KOMMUN

De flesta arbetsgivare, även de som inte tecknat kollektivavtal, väljer att genomföra en löneöversyn en gång per år. Vid detta tillfälle ser man över befintliga löner och genomför eventuella justeringar. Hur justeringarna ska genomföras beror på avtalskonstruktion eller interna bestämmelser. Vanligtvis infaller löneöversynen någon gång under våren men variationen är stor.

 

Jag är van vid att projektleda löneöversyner och ta ett övergripande ansvar för överläggningar och avstämningar, aktivitetsplaner, kostnadsberäkningar, avtalstolkning, kommunikation med chefer, HR, ekonomi och fackliga representanter. Har ni arbetshopning, sjukskrivning eller utdragen rekryteringsprocess som gör att ni behöver extra stöd vid löneöversynen, hör av er så ser vi till att processen löper på och att de nya lönerna kan betalas ut i tid. 

bottom of page