top of page

TJÄNSTER

BYGGA PROCESSER, RUTINER & ÅRSHJUL

Vi var chefer, i ledningsgruppen, som kom från olika företag med olika vana att sätta löner och har därför haft behov av samordning av både kultur och konkreta rutiner. Frida har varit vår sparringpartner och hjälpt oss att skapa policys, tydlighet och ett gemensamt språk. Hon har varit mycket okomplicerad att samarbeta med och har anpassat sitt arbetssätt till våra behov. Kan varmt rekommendera Frida.

CHARLOTTA GUMMESON; VD SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

Att se över och syna löner är ett ständigt pågående arbete. Så fort årets löneöversyn har avslutats är det dags att göra lönekartläggning. Det är ofta många människor involverade i dessa arbetsuppgifter t ex chefer, fackliga representanter, HR och Lön och för att skapa effektivitet och sting i arbetet är det bra att ha tydliga processer, annars finns det risk att man tappar utvecklings- och förbättringsarbetet och bara koncentrerar sig på att få det gjort. 

Jag tar ett helhetsgrepp om frågan och arbetar fram processer, rutiner, årshjul och rollbeskrivningar som kuggar in i budget- samt kompetensplanerna på ett naturligt sätt. 

bottom of page