top of page
326A6219.jpg

OM UTBILDNINGEN

ATT LEDA EN LÖNEÖVERSYN, STEG FÖR STEG

De flesta organisationer genomför en löneöversyn en gång per i år. Vid detta tillfälle ser arbetsgivaren över befintliga löner och vid behov genomför de justeringar. Hur löneöversynen ska gå till och utifrån vilka premisser lönerna ska justeras bestäms utifrån t ex löneavtal eller interna policys. Vanligtvis är det en person som ansvarar för hela processen - överläggningar, kommunikation, beräkningar och avstämningar. I denna kurs går vi igenom arbetet steg för steg och diskuterar frågor och dilemman som kan uppstå. 

OM KURSEN

 • Att arbeta strategisk med löneöversyner

 • Avtalskonstruktioner och löneavtal

 • Beräkning av löneutrymme

 • Hantering av olika grupper

 • Rollen som förhandlingsansvarig

 • Kommunikation internt

 • Årshjul

 • Arbetet steg för steg

 • Fördela utrymme

 • Löneöversynsmodeller

 • Överläggning, förhandling, avstämning 

MÅLGRUPP

Förhandlingsansvariga men också HR, ekonomiansvariga, VD:ar eller lönespecialister i mindre bolag.  

KURSLÄNGD

1 dag, klockan 09.00-16.00 

GÖTEBORG 2023

STOCKHOLM 2023

PRIS: 5 950 kr/deltagare

bottom of page