top of page
326A6422.jpg

TJÄNSTER

ARBETSVÄRDERING & LÖNEKARTLÄGGNING

Göteborgs symfoniker är ett företag med ca 170 anställda. Våra arbetsvärderingar hade inte uppdaterats på några år och vi behövde därför göra ett rejält omtag innan lönekartläggningen. Frida höll ihop arbetet och drev det framåt. Det kändes väldigt tryggt att Frida med sin kompetens inom området höll i rodret - många av oss andra tycker att det är svårt och mödosamt, och utan Frida hade processen blivit betydligt svårare. Fridas arbete med arbetsvärderingar, lönekartläggning och analys resulterade i en gedigen rapport med en tydlig- föreslagen handlingsplan för arbetet framåt. Stort tack för det fina arbetet!  

ERIKA STRAND, vVD GÖTEBORGS SYMFONIKER AB

Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen göra lönekartläggning årligen. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. De arbetsgivare som har minst 10 anställda måste dessutom dokumentera arbetet enligt särskilda krav. De arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får föreläggas att fullgöra dem. Föreläggandet förenas då också med vite.

 

Jag är ett oberoende stöd till arbetsgivare i detta arbete eftersom jag inte är bunden till en specifik systemleverantör. Vid behov kan jag dock arbeta i kundens system, annars har jag eget. Jag har en väl upparbetad systematik och tar mig an både små och stora organisationer. Det vanligaste är att jag gör hela lönekartläggningen men jag kan också hjälpa till i delar av den, t ex arbetsvärdering, eller som sparringpartner för kunder som känner att de har kört fast i sitt arbete.

 

Abetsvärdering & lönekartläggning
bottom of page