top of page
Orange bakgrund.jpg
  • fridaunander

Lika lön för lika arbete, även i fotbollsbranschen

Vi kan glatt konstatera att Sverige har kommit långt när det gäller jämställdheten. Statistiska centralbyrån och Medlingsinstitutet kan i sin senaste kartläggning av löneskillnaden mellan kvinnor och män, Lönestatistik 2021, konstatera att löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska för fjortonde året i rad. Vi säger grattis Sverige, keep up the good work!


“Stora löneskillnader mellan kvinnliga och manliga spelare”

De ojämlika villkoren inom fotbollen har dock varit ett faktum under lång tid och svenska fotbollsförbundet har tidigare fått kritik för att inte ha jämställda löner. Det gäller fotbollen i stort. Vi kan inte veta exakt, men enligt stiftelsen Fairpay, var en snittlön för en spelare i herrallsvenskan cirka 75 000 kronor i månaden och för en spelare i damallsvenskan cirka 10 500 kronor för ett par år sedan.


Nina Rung, kriminolog, och Peter Rung, jämställdhetsstrateg, valde att uppmärksamma problemet 2019 och anmäla förbundet till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO meddelade då i sitt tillsynsbeslut, TIL 2019/322, att de inte gav stöd för att svenska fotbollsförbundet, SvFF, hade överträtt diskrimineringsförbudet i lagens mening. De menade att spelarna i damlandslaget visserligen har missgynnats i lönehänseende men att det inte varit fråga om diskriminering i och med att dam- och herrlandslagen inte befunnit sig i en jämförbar situation.


“Marknaden påverkar lönesättningen”

Begreppet jämförbar situation, tidigare likartad situation, är nyckel vid utredning av diskrimineringsfrågor. Om två arbetstagare har lika arbetsuppgifter är situationen jämförbar. Om två arbetstagare har olika arbeten blir det avgörande om arbetena kan anses vara likvärdiga i en arbetsvärdering. Det faktum att de kvinnliga och manliga spelarna tränar lika mycket, utför samma arbetsuppgifter på planen och spelar på elitnivå i landets högsta serier räcker i detta avseende inte. De menade att de skillnader som fanns var så markanta att det rörde sig om två helt olika marknader och därmed inte en jämförbar situation. Men trots att DO ansåg att det inte förelåg diskriminering hade det hunnit hända något i samhället.


Frågan hade fått luft under vingarna. Kanske hade vi inspirerats av USA:s fotbollsförbund som blev första förbund i världen att betala lika lön för lika arbete till sina dam- och herrspelare? Eller så var tiden helt enkelt mogen. Svenska fotbollsförbundet tecknade nämligen i slutet på 2021 ett nytt avtal som ger landslagsspelarna i både dam- och herrlandslaget lika lön för lika arbete, ersättningar vid skada och stöd kopplat till föräldraskap.


Glädjande nyheter för alla som arbetar med lön.

59 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page